Jeden dzień na rynku Forex.

Dzisiaj, na przykładzie jednego instrumentu, pokażę jeden dzień, mój oczywiście dzień, na rynku Forex.

Mój trading opiera się przede wszystkim o transakcje na walutach, nie znaczy to, że nie obserwuję i nie analizuję innych, np. metale i towary.

Do tej grupy obserwowanych należą: złoto, srebro i ropa.

Czytaj dalej